มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 500,000 บาท โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต