มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด โดย นายสิทธิชัย สมบูรณ์เวชชการ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต