คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค

คุณอาทรเวท – คุณ สุพัตรา กันตสุข มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 บาท เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และรศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต