มอบเงินบริจาค พร้อมทั้งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย

นางวาสนา สุรพงษ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 35,000 บาท พร้อมทั้งมอบชุด PPE และ หน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต