มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19

นายประสิทธิ์ ชัยเรืองจิตจรัส มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต