มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ

นางสาวประยูร – นางสาววรรนิภา – นางสาวณฤดี นฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต