นักศึกษาการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 มอบเงินบริจาค

นักศึกษาหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2 ( BRAIN2 ) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.กำธร พฤกษานานนท์ อาจารย์แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอานันทมหิดล