มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

นายอภิชัย รังษีวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต