ครอบครัวนฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค

ครอบครัวนฤมลนภาลัย มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล

error: Content is protected !!