มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

บริษัท ลีเกทอิรเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต