มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19

นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์ และนายเสริมเผด็จ กรลักษณ์ ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยCovid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต