บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนุสรา ( อัสสกุล ) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต มอบเงินบริจาค 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.กำธร พฤกษานานนท์ อาจารย์แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอานันทมหิดล