มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง

ครอบครัวโพธิ์วัฒนะเสถียร มอบเครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา