มอบเครื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ

บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายสุรศักดิ์ ตรงแสงปัญญา ร่วมมอบเครื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต