มอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ

Mr.Lino Weng Cheong Ho มอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ และเครื่องควบคุมอาหารทางสายยาง มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต