มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศยี่ห้อ WELLIS

ภญ.ศุภมาส มณีสินธุ์ เภสัชกร 6 เป็นผู้แทน นางสาวพิชญา ขจรเวหาศน์ นางสาวกนกพร เตชอัครกุล และครอบครัว มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศยี่ห้อ WELLIS และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield จำนวน 300 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน้าหน่วย G2 กับTrauma ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต