มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท มอนเด้ อุตสาหการ จำกัด มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 28 เครื่อง เพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต