มอบเก้าอี้โซฟาปรับนอน

บริษัท เลซีบอย ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยคุณสว่าง เกษตรสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด และ คุณวิภา เกษตรสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัด มอบเก้าอี้โซฟาปรับนอน จำนวน 2 ที่นั่ง เพื่อ คลินิกโลหิตวิทยา และ ศูนย์ให้เคมีบำบัด แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563