มอบอุปกรณ์ AI FEVER SCREENING ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ยี่ห้อ PointGuardZ/ MEGVII

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) AIT และบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) โดยมี นายเกรียงไกร โชติกุล ผู้จัดการงานขาย เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ AI FEVER SCREENING ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ยี่ห้อ PointGuardZ/ MEGVII มูลค่ารวม 300,000 บาท เพื่อใช้สำหรับคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้ที่ผ่านเข้า-ออก ภายในอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้มี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต