มอบอาหารจากร้าน “Kyoto Yoshino” (เกียวโต โยชิโนะ)

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 คุณอู๋-ธนากร โปษยานนท์ นักแสดง นำอาหารจากร้านอาหาร “Kyoto Yoshino” (เกียวโต โยชิโนะ) มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกผ่าตัดเก่า (111)