มอบอาหารกล่อง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ และครอบครัว มอบอาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า 111

error: Content is protected !!