มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine เพื่อช่วยตรวจคัดกรองคนไข้ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ และ อ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต