มอบหน้ากากอนามัย N95

ายเท็ตสึ ชิโอซากิ (Mr.Tetsu Shiozaki) ประธานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้บริหารกลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ร่วมกับ างสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน