มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ไอ ซี มาสค์ จำกัด โดยคุณวิวัฒ สุวรรนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต