มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต