มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ และนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต