มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) โดย นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต และนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต