มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมตระกูลเอ็ง และนายสุรัตน์ อภินันทเวช มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 ขวด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต