มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 3,000 ชิ้น มูลค่า 30,000 บาท สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยมี พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต