มอบหน้ากากผ้า เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด (ตราห่านคู่) โดย นายคุณากร ธนสารสมบัติ มอบหน้ากากผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต