มอบหน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์

คุณนาวิน สุรนา ประธานบริษัท  TCI Global Ventures Company Limited พร้อมด้วย คุณศรัณย์ปกรณ์  ปิยเดชมงคล และคุณกิตติพัฒน์ วงษ์น้อย มอบหน้ากากผ้าจำนวน 600 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 1000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 526 ชิ้น มูลค่า 101,734 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา