มอบสเปรย์ เจล แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เวทโปรดักส์กรุ๊ป โดย น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะ มอบสเปรย์ แอลกอฮอล์ จำนวน 500 ชวด เจล แอลกอฮอล์ จำนวน 500 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 1,300 ชิ้น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต