มอบสเปรย์แอลกอฮอล์

นายวิทยา จิระเสวกดิลก นำสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 500ml จำนวน 28 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต