ผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของอุปโภค


คุณอานนท์ เจริญรุ่งเรือง พ.ต.ท.กรัณย์ หิรัณย์เตชะ คุณกีรวุฒิ กิติยาดิศัย บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท และมอบสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต