บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบสิ่งของ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวราวุธ เจนธนากุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค มูลค่ากว่า 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานนวัตกรรม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต