มอบรายได้จากการจำหน่ายภาพ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ายเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ มอบรายได้จากการจำหน่ายภาพ มูลค่ารวม 110,000 บาท และมอบผลงานภาพพิมพ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต