มอบรถเข็นผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณณรงค์เดช ไชยลังกา บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยนอก รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์