มอบพัดลมพ่นน้ำยาค่าเชื้อ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัท ที เอ็น เวิลด์ซัพพลาย จำกัด มอบพัดลมพ่นน้ำยาค่าเชื้อ จำนวน 6 ตัว ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต