มอบผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้แทนจาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่า 205,800 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า 111