มอบผลิตภัณฑ์ผลไม้สด และสนับสนุนเงินบริจาค

บริษัท ซิตี้ เฟรช ฟรุ๊ต จำกัด นำผลิตภัณฑ์ผลไม้สดคุณภาพระดับพรีเมียม แอปเปิ้ลตัดแต่งพร้อมทานจำนวน 500 แพค และสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่27 มีนาคม 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า 111