มอบน้ำดื่ม วิตามิน วอเตอร์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ มอบน้ำดื่ม วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 24,000 ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)