มอบถุงยังชีพ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต