มอบซึชิข้าวกล้อง และข้าวกล้องอบกรอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพจณี คงมาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล มอบซึชิข้าวกล้อง จำนวน 500 ชิ้น และ ข้าวกล้องอบกรอบ จำนวน 1,000 ซอง เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านนวัตกรรมเเละวิจัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา