มอบชุด PPE

คุณแม่สมจิตต์- คุณสุภาภรณ์ ช.เจริญยิ่ง มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ

error: Content is protected !!