มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE

นายบริพัตร หวานคำเพราะ นางสาวปรางค์ใส หวานคำเพราะ นายชนกันต์ รัตนอุดม นางสาวพิมพ์ชนก องค์อ่อนดี และคณะ ร่วมมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน้าหน่วยG2 กับTrauma ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต