มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ COVERALL

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 คุณบุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ COVERALL ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ ทั้งนี้คุณบุ๋มยังถือป้าย เพื่อร่วมรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 ณ ศาลาทินฑัต