มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายยืนยง โอภากุล ( แอ๊ด คาราบาว ) และคณะคอมมานเดอร์ มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all จำนวน 200 ชุด เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต