มอบกระเช้าแสดงความยินดี 73ปี บางกอกโพสต์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทีมประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี  โดยมี ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562