พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ อาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย