พิธีสงฆ์และบวงสรวงรื้อถอนอาคาร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และบวงสรวงรื้อถอนอาคาร ตึกเหลืองอมรเลิศ ตึกนราธิปพงศ์ประพันธุ์-สุพิน และตึกอภันตรีปชา ณ บริเวณสนามหญ้าตึกเหลืองอมรเลิศ